AUROS šokėjai kviečia į svečius!

AUROS šokėjai kviečia į svečius!
Nuo lapkričio 19 dienos, kiekvieną vakarą 19 val., laukiame jūsų žvilgsnių savo video transliacijose iš AUROS namų!
Susipažinsite su auriečiais, pamatysite, kaip gimsta ŠOKIS!
Kasdien naujas veidas ir nauja istorija pasakojama kūnu!

Video trasliacijas stebekite mūsų Facebook paskiroje, adresu:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content